Informasjon om søknaden

Påmeldingen er bindende. Du har 14 dagers angrefrist etter innsendt påmelding. Angrefristen opphører om du søker nærmere enn 14 dager før skolestart.

Opptakskrav

Søkeren må være fylt 18 år, (evt fylle 18 år i undervisningsåret).
Søkere under 18 år som ønsker studieplass, blir vurdert skoleplass etter intervju.

Forutsetning for å starte utdanningen er at du er motivert. Undervisningen foregår på norsk, og du må derfor kunne godt nok norsk til å følge undervisning.

Depositum kr 3.000,- er en del av skolepengene og skal betales ved endelig påmelding. Depositum betales til kontonr. 5083 06 13681 og kvittering for betalt depositum vedlegges påmelding til Tango Akademiet.​​​​​​​​​​​​​​

NB!
Utmeldingen må skje skriftlig og undertegnes av den som undertegnet innmeldingsblanketten. Jeg er inneforstått med at påmeldingen er bindende og at resterende beløp betales i sin helhet før skolestart eller etter nærmere avtale. Jeg godtar også vilkårene som er nevnt ovenfor.
Hvis eleven trekker seg mer enn 2 måneder før skolestart refunderes kr 2.000,- av innbetalt depositum. Trekker eleven seg under 2 måneder før skolestart beholder skolen hele depositumet. Skolen tar forbehold om nok søkere til linjen for å starte opp undervisningen. Skolen tar også forbehold om at det er ledige skoleplasser ved oppstart. Elever som søker Statens Lånekasse for utdanning inngår egne avtaler med skolen, og nedbetaler semesteravgiften fortløpende etter hvert som eleven får utbetaling Lånekassen. Elever som har møtt frem og tiltrådt undervisning, er bundet til å betale påbegynt semester.

Fyll inn søknaden under

    Høstsemester 2023