Ønsker du å utdanne deg som frisør,
kan vår frisørskole tilby en kreativ
utdannelse som kan gi deg trygg
jobb i fremtiden.

Tango Akademiet i Porsgrunn ble etablert i år 2000 og holder til midt i Porsgrunn sentrum.

Frisørskolen starter opp hver høst i august, og vårsemesteret starter opp i januar. Skolen foregår på dagtid og har en varighet på 5 måneder.

Tango Akademiet er en privatskole. Semesteravgiften på frisørlinjen er kr 55.000,- Når du har fått studieplass kan du søke Lånekassen om lån og stipend.

Søknadsfrist – snarest. Vi har rullerende opptak, men ønsker du å sikre deg en plass lønner det seg å være tidlig ute.

Oppstart 16. august

Lyst til å være
en del av et kreativt
og skapende miljø?

Vårt mål er å gi våre studenter grundig og relevant opplæring i frisørfaget. Undervisningen gjennomføres av godt kvalifiserte lærere med lang erfaring, og som brenner for sitt fag og yrke.

Frisøryrket er skapende og du får brukt for dine kreative evner daglig. Klipping, farging, strukturendring og frisering i kombinasjonen med din egen fantasi, gir deg et hav av muligheter.

Søk her

Påmeldingen er bindende. Du har 14 dagers angrefrist etter innsendt påmelding. Angrefristen opphører imidlertid om du melder deg for sent på, og du i løpet av disse 14 dagene har påbegynt utdanningen.

OPPTAKSKRAV
• Søkeren må være fylt 18 år, (eventuelt fylle 18 år undervisningsåret) ha kreativ legning, ordenssans og interesse for faget.

• Søkere under 18 år som ønsker studieplass , blir vurdert skoleplass etter intervju.

• Depositum kr 3.000,- er en del av skolepengene og skal betales ved endelig påmelding.

• Depositum betales til kontonr. 5083 06 13681 og kvittering for betalt depositum vedlegges påmelding til Tango Akademiet.

Søknadsskjema

NAVN

FØDSELSDATO

ADRESSE

POSTNUMMER

STED

MOBIL

E-POST

VELG SEMESTER
Høstsemesteret Vårsemesteret

Frisør semesteravgift 55.000,-

Vårsemesteret 2017 Undervisning 08.30 - 15.00

Kun én fil. Flere filer må pakkes i zip-arkiv. For hjelp til pakking av filer se her.
Tillatt format er pdf, doc, docx, txt, jpg, jpeg, png, gif, zip

NB! Utmeldingen må skje skriftlig og undertegnes av den som undertegnet innmeldingsblanketten. Jeg er inneforstått med at påmeldingen er bindende og at resterende beløp betales i sin helhet før skolestart eller etter nærmere avtale. Jeg godtar også vilkårene som er nevnt ovenfor.

Hvis eleven trekker seg mer enn 2 måneder før skolestart refunderes kr 2.000,- av innbetalt depositum. Trekker eleven seg under 2 måneder før skolestart beholder skolen hele depositumet. Det taes forbehold om prisendring. Skolen tar forbehold om nok søkere til linjen for å starte opp undervisningen. Skolen tar også forbehold om at det er ledige skoleplasser ved oppstart. Elever som søker Statens Lånekasse for utdanning inngår egne avtaler med skolen, og nedbetaler semesteravgiften fortløpende etter hvert som eleven får utbetaling Lånekassen. Vi har et samarbeid med Lindorff om inkasso av misligholdte krav. Ved misligholdt betaling, vil saken etter inkassovarsel bli oversendt Lindorff. Elever som har møtt frem og tiltrådt undervisning, er bundet til å betale påbegynt semester.

Gå til tango.no

Slik blir du frisør

• Frisørutdannelsen tar 4 år. Det halvåret (5 mnd) eleven går på Tango Akademiet avskrives disse fire årene. Da gjenstår 3,5 år som gjennomføres som lærling i salong. Ved fullført Vg1 Design og håndverk, avskrives enda 1 år.

• Har eleven andre studieretninger med gjennomført fellesfag tilsvarende Vg2 Design og håndverk, kan ytterligere 6 måneder trekkes fra lærlingtiden.

• For å få godkjent lærlingtiden og for å gå opp til svenneprøven må fellesfag fra Vg1 og Vg2 være bestått.

Etterspørselen etter dyktige frisører er stor og har du en brennende interesse for faget og samtidig er villig til å stå på i lærlingtiden, kan vi nærmest garantere deg en lærlingplass i en av Tangos salonger.

Er du en av Tango sine fremtidige frisører?